door: Mohammed Amin

Een wetsvoorstel dat de tewerkstelling van kinderen jonger dan 15 jaar verbiedt, is woensdag goedgekeurd in Marokko. Op grond van deze wet moet de werkgever schriftelijk toestemming hebben van ouders of voogden om kinderen tussen 15 en 18 jaar in dienst te nemen.

De tekst, opgesteld door het Ministerie van Arbeid in overleg met het Ministerie voor het Gezin en Solidariteit en andere departementen, zal aan het Parlement worden voorgelegd op vrijdag.

Volgens deze wet zullen de “hulpjes” en “meiden” nu “huisbedienden” worden genoemd en zullen geen gevaarlijke taken meer mogen uitvoeren. Om een huishoudelijke hulp in dienst te nemen moet de werkgever een contract in drievoud opmaken voor hem, de werknemer en de arbeidsinspectie.

Huisbedienden zullen minimum 50% van het minimumloon toegepast in de industrie, handel en vrije beroepen, verdienen. Zij zullen ook recht hebben op week-en jaarlijkse vakantie, en vrij hebben op nationale en religieuze feestdagen.

Mensen die kinderen van onder de 15 jaar of kinderen tussen 15 en 18 zonder toestemming van hun ouders doen werken, riskeren boetes van 25.000 tot 30.000 dirham. In geval van recidive wordt het bedrag verdubbeld en verzwaard met een gevangenisstraf gaande van 1 tot 3 maanden.

In 2010 werden 147.000 kinderen tussen 7 en 15 gebruikt als huispersoneel, oftewel 3% van de kinderen van deze leeftijdsgroep in Marokko, volgens het Hoog commissariaat voor de ruimtelijke ordening (HCP).

Khadija, kleine meid vermoord door de dochter van haar werkgeefster in juli in El Jadida, was pas 7 jaar oud, en niet 11 zoals haar bazin beweerde, toen ze werd gedood. Het meisje werkte toen al twee jaar als huismeid