Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft in Rabat onderhandeld over betere afspraken rond de terugname van Marokkanen zonder geldige verblijfspapieren. “We hebben een akkoord om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen”, klonk het na een onderhoud met de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken Mohamed Hassa

De heropname van Marokkanen zonder papieren loopt al jaren mank. Ons land slaagt er jaarlijks in een 350-tal mensen effectief terug te sturen, maar een veel grotere groep verblijft nog steeds illegaal in België. Hun precieze aantal proberen inschatten is erg moeilijk, maar volgens Francken zijn het er “alleszins veel”.

Als Kamerlid kaartte de N-VA’er de kwestie verschillende keren aan. Intussen is Francken zelf staatssecretaris en wil hij fors inzetten op terugkeerbeleid. Onderhandelen over echte readmissieakkoorden is een zaak voor de Europese Commissie, maar concrete, meer technische afspraken kan België wel zelf aangaan.

Een akkoord zat er tijdens zijn bezoek aan Rabat Nog niet in, maar Francken verkreeg naar eigen zeggen wel het engagement dat de zaak tegen het einde van het jaar rond zal zijn. Zo wil hij tot duidelijke termijnen komen waarbinnen de Marokkaanse ambassade en de consulaten een ‘laisser-passer’ geven voor Marokkanen in illegaal verblijf. Rabat wilde het houden op ‘zo snel mogelijk’, maar de staatssecretaris wil specifieke termijnen naargelang het gemak waarmee de identiteit van de betrokkenen kan worden bevestigd.

“Daarover is gezegd dat we op korte termijn een nieuwe vergadering hebben”, aldus nog Francken. “Zij zijn welkom bij ons op heel korte termijn en wij zullen ook nog eens op hoog ambtelijk niveau terugkomen. Ik wist sowieso dat hier nu niets ondertekend zou worden.”