In dit korte interview vertelt, burgemeester van Rotterdam Ahmmed Abboutaleb, over zijn culturele oriëntatie, het zich thuis voelen in de Rif regio en zijn vreugde over de verkiezing tot erevoorzitter van het ‘Nador Film and Memory Festival’. De zoon van Nader groet het festival dat dit jaar zijn zevende jaargang beleefd.

Volgens Aboutaleb is Nador rijk, maar niet op cultureel gebied. Daarom wordt aan de acteurs en actrices, waarvan verondersteld wordt dat zij bijdragen aan de financiering van de verschillende activiteiten, gevraagd om het culturele leven in de stad te bevorderen.

Aboutaleb gaat in op wat Marokko heeft bereikt, vooral in Noorden en de Rif regio. Hij legt echter de nadruk op de problemen met de eerlijke verdeling van de welvaart, waardoor protesten ontstaan.
Tot slot vertelt hij over het leven in Nederland als moslim. Aboutaleb vertelt over zijn gewoontes gedurende de heilige maand van Ramadan.

U zit de zevende editie van het International Film and Memory Festival’ voor. Hoe denkt u daarover?
Het is een grote eer voor mij, die uit deze regio komt, om door de organisatoren benoemd te worden tot voorzitter van de volgende jaargang van het festival. Ik hou van mijn geboortestad en de culturele evenementen die zich ten doel stellen bewustzijn en sociale ontwikkeling te bevorderen.

Hoe beoordeelt u het festival, vooral omdat het, het enige Riffijnse filmfestival is en het enige reguliere festival in zeven jaar.
Het is een bijzonder en uniek festival in het Noord Oosten van het land. Nador, en de Rif in het algemeen is een economisch rijke regio, maar tegelijkertijd op cultureel gebied arm. Dit is eerlijk gezegd, een vreemde situatie.

In westerse landen participeren economische actoren en zakenmensen bij de realisatie van culturele projecten en financieren zij zelf culturele ontmoetingen.

Ik hoop dat de situatie in de nabije toekomst zal veranderen omdat de cultuur de ziel en de identiteit van een samenleving representeert.

Nederland is eregast bij de zevende jaargang. Is dat een voorbode van toekomstige samenwerking op verschillende gebieden tussen Nador en Rotterdam?
Ik ben erg trots op de relatie tussen Holland en Nador. Ik heb een bescheiden bijdrage geleverd bij het tot stand komen van het idee en hoop dat de samenwerking voortduurt, vooral omdat Marokko en Holland verbonden zijn door een half miljoen mensen, die tweeledig gevoel kennen en trots zijn op hun twee culturen.

Hoe beoordeelt u het culturele leven in de Rif region en de ontwikkeling die zij de laatste jaren heft doorgemaakt.
Het lijkt erop dat Marokko de afgelopen jaren belangrijke investeringen heeft gedaan op economisch gebied. Een deel van de rijkdom is in het noorden goed geïnvesteerd. Wat deze projecten ook mogen zijn, de eisen en de ambities van de burgers groeien.

Op politiek gebied is de rechtvaardige verdeling van rijkdom over de samenleving een zeer gevoelige aangelegenheid, Wat dit betreft dienen de burgers zich niet te beperken tot de rol van toeschouwer, die wacht tot de staat hen benadert en al zijn of haar wensen realiseert. In de kern dient het bij elk initiatief er om te gaan dat men zelf bijdraagt aan de ontwikkeling.

Hoe verder een stad zich bevindt van het centrum en hoe zwakker de decentralisatie is, hoe moeilijker het is om te communiceren over economische en culturele noden met de centrale overheid. De bezoeken van de Koning de afgelopen jaren maakten deel uit van belangrijke projecten, waaronder wegenbouw en de Marchica med.

Hoe beleeft u Ramadan in Nederland, zijn er speciale voorzieningen?
De heilige maand van Ramadan is voor mij in Nederland een maand van werken en vasten, waar men niet hetzelfde beleeft als ik als moslim. Ik werk twaalf uur per dag en ik wil altijd naar huis voor het breken van het vasten. Ik probeer tijdens het weekend tijd door te brengen met mijn familie en vrienden en naar de moskee te gaan om te bidden tijdens het vasten.