Adra Ghedu

Na de sociale protesten van de 20 februari-beweging in 2011 werd in Marokko besloten om een Nationale Hoge Veiligheidsraad op te richten. Wellicht liet men zich inspireren door de Verenigde Staten van Amerika waar de United States Homeland Security Council werd opgericht na de aanslagen van 11 september 2001.

In de herziende Marokkaanse grondwet van 2011 is in artikel 54 de oprichting van de Nationale Hoge Veiligheidsraad vastgesteld en beschreven als een adviesorgaan over de binnenlandse en buitenlandse strategieën van Marokko die belast is met crisismanagement en toezicht op de uitvoering van een goede veiligheidspolitiek.

De koning van Marokko is voorzitter van deze raad die verder bestaat uit de premier, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de gedelegeerde voorzitter van de Hoge Raad, ministers van Binnenlandse en Buitenlandse zaken, de gedelegeerd minister voor Defensie, directeuren van de geheime diensten (Marokko kent 15 onafhankelijke inlichtingendiensten) en de hoge legerofficieren.

Hoe deze Veiligheidsraad te werk gaat werd in de tekst van de grondwet niet vermeld. Er wordt alleen maar verwezen naar een intern huishoudelijk reglement dat de wijze van bestuur van dit orgaan zelf bepaalt en regelt.