Noureddine Adherbal

De minister voor de mensenrechten Mustafa Ramid, weigerde commentaar te leveren op de verklaringen Nasser Zafzafi, leider van de Riffijnse Volksbeweging, inzake de beschuldigingen van foltering laatst in de rechtbank.
“de dossiers die in handen zijn van de rechterlijke macht liggen buiten ons bereik, en elke opmerking door ons in welke richting dan ook is niet gewenst en kan worden beschouwd als bemoeienis met de rechterlijke macht.”

“We kunnen geen parallel onderzoek doen omdat we het recht niet hebben om dat te doen, we hebben zelfs niet de mechanismen om het te doen.”

De minister ontkende ook alle geruchten over inmenging in de rechterlijke macht en zei: “De rechterlijke macht is volledig onafhankelijk, in tegenstelling tot wat er gezegd wordt en wat de gerucht beweren. De rechter onafhankelijk, als hij deze verliest is hij verantwoordelijk.”

Ramid vervolgde: “Als de rechter gerechtigheid wil, kan hij deze laten geschieden. Hij kan oordelen of dat iemand gemarteld is geweest of dat het pure laster en dus ongegrond is.”