“Hecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur of consensus gewend bent, geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangers”

Wanneer het advies: ‘don’t shoot the messenger’ waar is, dan is het ook waar dat de boodschapper niet relevant is. Dit betekent ook dat wie de boodschap brengt vervangbaar is en geen autoriteit hoeft te genieten van hen die de boodschap omarmen. Net zo min is het belangrijk om iets te geloven of te vinden, omdat vele mensen het geloven of vinden. Zoals Boeddha eens zei, als hij het al zei: “Hecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur gewend bent, geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangers”. Toch is dit de meest gebruikte tactiek in de geschiedenis van o.a. de islamitische wereld. Sterker nog, de mate van de correctheid of sterkte van overleveringen (Hadith) en de daarmee samenhangende isnad (keten van overleveraars) is hierop gebaseerd. Het uitgangspunt is dat wanneer iemand betrouwbaar wordt geacht of aanzien geniet, meer mensen hetzelfde hebben gezegd en een onafgebroken ketting vormen tot aan de tijd die het weerspiegelt – om zo onafhankelijkheid en objectiviteit te vergroten -, de boodschap of overlevering, authentiek en waar is. Het mag duidelijk zijn dat dit uitgangspunt, hoe aannemelijk ook, niets met de waarheid van het overgeleverde van doen heeft.

Ook in deze tijd, maakt men gretig gebruik van deze tactiek. Of het nu gaat om geestelijken, politici, instellingen, media etc., ze maken er allemaal gebruik van. PowNews die een moeder en haar kind inzet, om de legitimatie voor behoud van zwarte piet kracht bij te zetten. De vele (schriftelijke en mondelinge) betogen van mensen die niets moeten hebben van Wilders en zijn ideeën, maar er wel voor pleiten om Geert Wilders niet te vervolgen voor zijn Marokkanenuitspraak. ‘Als de tegenstander van de dader het zegt of vindt, dan zal het wel kloppen’, moet de gedachte zijn geweest. Ook weer om een mate van onafhankelijkheid en objectiviteit te garanderen.

‘IS(IS) is een complot van zionisten en trawanten om de islam in een kwaad daglicht te stellen’ is ook een dergelijk overtuiging die niets afdoet aan de barbaarse praktijken van de terreurgroep. Zijn hun misdaden minder erg als het geen moslims zijn? Sommigen lijken het erger te vinden dat hun religie/overtuiging aangevallen wordt dan dat de mensheid aangevallen wordt. De reden dat IS(IS) zoveel succes heeft weten te boeken, heeft ook weer te maken met de interpretatie van teksten door ‘gezaghebbende’ personen en de boodschapper die er handig gebruik van weet te maken. In dit geval Al-baghdadi. Ontleen je gezag aan afkomst en gezaghebbende personen en hun interpretatie van bepaalde teksten en de meute zal je volgen. Maakt het dan wat uit wat de gevolgen zijn voor anderen?

Laten we proberen om altijd te kijken naar wat is gezegd of geschreven en laten we de verteller of schrijver zoveel mogelijk buiten beschouwing laten. Een geestelijke of geleerde van aanzien, die iets vertelt over zaken die je niet kunt achterhalen of weten (geloofskwesties) heeft niets te maken met de waarheid van het vertelde of geschrevene. Een huilend kind is geen reden om iets wel of niet te legitimeren of te handhaven. Stagnatie van een publiek debat is geen reden om de wet te omzeilen dan wel aan te passen. Een eventuele agenda van anderen doet niets af aan je eigen daden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedachten en daden want, ‘de gedachte manifesteert zich in het woord en het woord manifesteert zich in de daad. Sla dus acht op de gedachte en waar ze je brengt. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken’

Door Mourad El Haji 
Mourad (38), geboren in Marokko, emigreerde op 7 jarige leeftijd in het kader van gezinshereniging met zijn moeder, broers en zus naar Nederland . Hij studeerde Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk en is eigenaar van ‘MEH vastgoed advies en beheer’. Naast bouwkundige is hij vader van twee kinderen en woont in Berkel en Rodenrijs.