De minister afgevaardigde die verantwoordelijk is voor de hervorming van de administratie heeft groen licht gekregen van El Othmani om de Commissie tegen corruptie bijeen te roepen.

El Othmani stemde uiteindelijk in met het verzoek van Mohamed Benabdelkader om de Nationale Anticorruptie Commissie bijeen te roepen. De minister belast met de hervorming van de administratie en de overheidsdienst had dit verzoek inderdaad drie maanden geleden ingediend, schrijft de krant Al Ahdath Al Maghribia.

De eerste vergadering van deze nieuwe Commissie moet daarom plaatsvinden op 4 april, zegt de krant. Eerder vond op maandag een voorbereidende vergadering plaats op het hoofdkantoor van het gedelegeerde ministerie. Tijdens deze vergadering werden anticorruptierapporten afgerond.

De Commissie, die in november vorig jaar is opgericht, zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de nationale anticorruptiestrategie door voorstellen en programma’s in te dienen die de transparantie kunnen vergroten, en om de waarden van integriteit en eerlijkheid binnen openbare diensten te verspreiden.

Het zal ook, vanaf deze eerste vergadering, de studie van programma’s, projecten en initiatieven overwegen die gericht zijn op het bestrijden van corruptie. Het zal dan overgaan tot hun goedkeuring, hun implementatie en volgens evaluatie. Het zal ook de aanbevelingen en voorstellen onderzoeken die zijn gedaan door het ‘Nationaal Forum betreffende rechtvaardigheid, preventie en bestrijding van corruptie’. De Commissie zal, indien goedgekeurd, de nodige maatregelen nemen om deze voorstellen uit te voeren.