Ontluisterende gegevens uit onlangs onthulde CIA papieren!
Uit vrijgegeven CIA documenten is te lezen dat de vermoorde Libische leider Muammar Khaddafi er geen warme gevoelens op na hield als het om de koning van Marokko ging. Destijds verwikkeld in een tijd van politieke spanning in verschillende Arabische en Afrikaanse landen liet de Libische leider zich scherp uit over monarchen in de Arabische wereld. Khaddafi noemde de overleden koning Hassan II en de vorst van Jordanië, Hussein, gekken die leden aan mentale ziekten. Bekend is dat Khaddafi zichzelf destijds zag als het voorbeeld in de periode dat zich verschillende revoluties voordeden in de Arabische wereld.

De spanning was al helemaal om te snijden toen de Polisario beweging de Marokkaanse Sahara bezette. Algemeen bekend was dat Khaddafi hen steunde door financiële bijdragen te doen en de bezetters aan wapens te helpen. Khaddafi schoof die steun niet onder stoelen of banken. Sterker nog hij liet zich openlijk uit over de steun aan Polisario. Tegelijkertijd beaamde hij dat het absurd was dat die mensen niet in verzet mochten komen tegen het regime van koning Hassan II. Dit probleem leek weggenomen te zijn toen beiden partijen, Libië en Marokko, op het punt stonden een verklaring te tekenen waarin de Libiërs aangaven te stoppen met de wapensteun aan Polisario.
De Verenigde Staten die belangen hadden bij het regime van Khaddafi, onder meer in de vorm van oliewinning, moesten niets hebben van deze overeenkomst en hadden Marokko afgeraden het te tekenen. Hassan II op zijn beurt liet zich uit over de hypocriete houding van de VS. Hij zei dat ze miljarden opstreken uit de oliewinsten in Libië en dat ze het dan nog in hun hoofd konden halen om het land publiekelijk te bekritiseren.

In dit hele verhaal zou Khaddafi zelfs zo ver zijn gegaan dat hij koning Hassan II wilde ombrengen. De naar buiten gebrachte documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst laten zien dat de oud-leider van Libië hier zelfs mensen voor had gepolst. Het zou naar verluidt gaan om een Palestijnse strijder die Abu Nadal werd genoemd. In een reactie op deze informatie laat een verantwoordelijke binnen de CIA weten dat de tijd voorbij is dat dergelijke documenten geheim zijn, nu is het voor iedereen mogelijk om vanuit de huiskamer ze te raadplegen.