Op het hoofdkantoor van CCME in Rabat heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het verdrag van sociale zekerheid. Nederland is van plan om het verdrag in 2016 stop te zetten. Aan deze bijeenkomst die op vrijdag 18 september werd gehouden, hebben verschillende deelnemers van Marokkaans-Nederlandse organisaties deelgenomen.

In zijn openingstoespraak heeft de secretaris-generaal van de CCME de heer Abdullah Boussouf bevestigd dat ruimte voor open en transparant debat moet kunnen. Maar het debat moet niet de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Nederland beschadigen.

De heer Boussouf wees er op dat de kwestie Sociale zekerheid begon als een technische onderhandeling tussen Marokko en Nederland. Helaas hebben sommige politieke partijen hier een politieke kaart van gemaakt. Boussouf: “we vonden het jammer dat deze kwestie een politieke wending heeft gekregen. De CCME zal zich nooit mengen in de soveriniteit van de landen. Onze taak is belangen behartigen en middels het open debat de rechten van Marokkanen in buitenland verdedigen.”

De CCME ziet in het bewandelen van de juridische procedures de meest effectieve manier om de verschillen over de standpunten te vermijden. Boussouf: “een oplossing voor deze kwestie ligt in de juridische weg en dient zorgvuldig bewandeld te worden om de belangen van beide landen evenredig te behartigen.”
Boussouf gaf ook aan dat een eenzijdige annulering of aanpassing van het verdrag heeft negatieve gevolgen op de geloofwaardigheid van andere verdragen.