Sinds 2005 loopt er een opmerkelijk initiatief in Marokko: vrouwen worden er opgeleid tot religieuze leiders om een tolerante versie van de Islam te verkondigen. Over drie van die vrouwen is nu een film gemaakt.

In mei 2003 werd Marokko opgeschrikt door enkele zelfmoordaanslagen van moslimfundamentalisten waarbij 45 mensen omkwamen. Sinds dan zet de Marokkaanse overheid veel in op het herscheppen van het religieuze landschap. Een van de initiatieven was het innovatieve en controversiële programma waarbij vrouwen tot religieuze leiders (of Morchidat) worden opgeleid.

Traditie vs. religie
Na hun opleiding, waar de vrouwen een tolerante versie van de Islam leren, krijgen de Morchidat een moskee toegewezen. Daar kunnen ze een belangrijke rol spelen in de plaatselijke samenleving en kunnen ze laten zien dat een vrouw ook een centrale positie kan bekleden. Hun opdracht: mensen de Islam aanleren en hen de scheiding laten inzien tussen bepaalde restrictieve tradities en religie. Een gigantische uitdaging, zeker als je weet dat 40 % van de Marokkaanse vrouwen (en zelfs 80 % in rurale gebieden) niet kan lezen of schrijven.

Over die uitdaging hebben de dames nu een film gemaakt. Drie jaar lang volgde regisseur Rosa Rogers drie Morchidat tijdens hun werk. Bekijk de trailer hier: