België en Marokko gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De ministerraad heeft daarvoor vandaag een wetsontwerp goedgekeurd. Het gaat in de eerste plaats om de uitwisseling van informatie, maar ook om technische bijstand bieden, praktische ervaringen uitwisselen en samenwerken rond opleiding.

Het wetsontwerp geeft uitvoering aan een samenwerkingsverdrag dat België en Marokko in februari vorig jaar sloten. Dat akkoord zal pas definitief in werking treden na ratificatie door het parlement in beide landen.

De goedkeuring kaderde in een ruimer pakket verdragen en akkoorden dat vandaag groen licht kreeg. Zo stemde de ploeg-Michel ook in met een overeenkomst met China over wederzijdse rechtshulp in strafzaken en met een overeenkomst met Panama over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. In augustus reist minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders overigens af naar het Centraal-Amerikaanse land.