Vertaling: Noureddine Adherbal

Marokkaanse veiligheidstroepen moeten stoppen met het gebruik van overmatig geweld en het intimideren van vreedzame betogers, zei Amnesty International vandaag, nadat vijf politievrachtwagens op 14 maart een menigte demonstranten inreden, waarbij tientallen gewond raakten in de noordelijke stad Jerada.

“De autoriteiten moeten vreedzaam protest toestaan ​​door prioriteit te geven aan de veiligheid van demonstranten. Mensen moeten de vrijheid hebben om hun rechten op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering uit te oefenen en veiligheidstroepen mogen nooit buitensporig geweld tegen demonstranten gebruiken. “Zei Heba Morayef, regionaal directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

“Deze protesten vinden plaats als reactie op echte economische tegenspoed. De rol van de politie zou moeten zijn om de burgers te beschermen en deze gespannen situatie te kalmeren. Het feit dat een protest niet expliciet is toegestaan, is geen rechtvaardiging voor het gebruik van buitensporig geweld. ”

Op 13 maart heeft de minister van Binnenlandse Zaken een verbod op ongeoorloofde protesten in de stad Jerada uitgevaardigd. Dit was in reactie op herhaalde oproepen op sociale media om te protesteren na de dood van twee broers in een kolenmijn drie maanden eerder.

De volgende morgen organiseerden tientallen demonstranten een sit-in in de buurt van de kolenmijnen van Youssef Village. Ze werden ongeveer drie uur later vergezeld door hun familieleden en het aantal demonstranten nam stelselmatig toe.

Twee ooggetuigen vertelden Amnesty International dat veiligheidstroepen aanwezig waren sinds de sit-in begon rond 10.00 uur. Rond 13.00 uur begonnen ze plotseling en zonder waarschuwing met geweld het protest uiteen te slaan. Onder hen waren veel vrouwen die werden geslagen. Dit leidde tot een confrontatie tussen demonstranten en veiligheidstroepen. Dit escaleerde zodat demonstranten met stenen gooiden en andere gewelddaden pleegden. Ongeveer 64 mensen raakten gewond en minstens 8 mensen werden gearresteerd.

Een lid van de Marokkaanse vereniging voor mensenrechten (AMDH), die ook een lokale inwoner van Jerada is, vertelde Amnesty International: “Ik was daar toen de veiligheidstroepen hun aanvallen lanceerden. Wat er op 15 maart gebeurde, was een lang geplande represaille tegen Jerada-protesten die altijd vredig waren geweest. ”

Twee AMDH-leden vertelden Amnesty International dat rond 18.30 uur vijf politie-vrachtwagens 15 minuten lang op de menigte inreden en minstens één persoon overreden. Een video die op 14 maart op YouTube is geplaatst en die is geverifieerd door Amnesty International, laat zien dat de vrachtwagens op de menigte inreden waaronder vrouwen en kinderen.

Een 14-jarig kind werd verpletterd en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Oujda. Toegang tot het ziekenhuis is sindsdien verboden.

Aziz Ait Abbou, een van de leiders van de beweging die niet deelnam aan de 14 maart-demonstraties vertelde Amnesty International:

“De autoriteiten hebben tijdens onze onderhandelingen in februari serieuze en concrete toezeggingen gedaan.” We moeten hen de nodige tijd geven om die maatregelen in te voeren. “Toch betreur ik ten zeerste de veiligheidsaanpak die is aangenomen. De enige manier om geweld te voorkomen en een win-win-situatie te hebben en een eerste stap zou zijn is om de demonstranten te bevrijden die zijn vastgehouden vanwege hun vreedzame protesten. ”

Op 15 maart werd de aanwezigheid van veiligheidstroepen in Jerada geïntensiveerd. Het AMDH-lid zei dat de meerderheid van de Jerada-arbeiders nu in staking is. Vreedzame protesten hebben ook plaatsgevonden in de buurten van Ouled Amar, El Massira en El Manar.

Achtergrond

Het besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gerechtvaardigd door de artikelen 11, 12 en 13 van Koninklijk Besluit (Dahir) nr. 377.58.1, uitgegeven op 15 november 1958 op openbare bijeenkomsten die ongeoorloofde protesten op openbare plaatsen verbieden.

De stad Jerada werd economisch verwoest door de sluiting van de mijn in 1998. Sindsdien is het het epicentrum van sociale protesten sinds de dood van Houcine en Jedouane, twee broers, in een kolenmijn op 22 december 2017. Sindsdien hebben zich sociaaleconomische protesten plaatsgevonden waarin wordt opgeroepen tot gerechtigheid en het recht op werk in het bijzonder, vergelijkbaar met eisen van de Hirak-beweging.

Volgens internationale normen mag de politie alleen geweld gebruiken wanneer dat strikt noodzakelijk en proportioneel is en op een manier die is ontworpen om schade of letsel tot een minimum te beperken.