Toneelgezelschap Elyssa-Didon voert het toneelstuk El Kahena op (over de Amazigh koningin Dihya), geschreven door Aïcha Thijssen en geregisseerd door Fadoua Mae.

Op een historische achtergrond groeit een grote liefde: Zijn naam is Hassan, de hare: Kahena.
Koningin Kahena, symbool voor de moed en de vrijheid is een Berbervrouw, een Tunesische.
Generaal Hassan ,symbool van bravoure en heldhaftigheid (heroïek) is Arabier. Zij is mooi en rebels. Zij weigert om zich te onderwerpen aan de Arabieren die haar land zijn binnengevallen om het te koloniseren en er de Islam te verbreiden.

Tijdens de voorstelling Kahena, duikt het publiek middenin een meedogenloze oorlog. Uiteengerukte families, uit elkaar gedreven en vermoorde vrouwen en kinderen, sommige gebieden worden aangetast en zelfs weggevaagd, wijngaarden, olijfboomgaarden en palmboomplantages worden in brand gestoken, waardevolle bezittingen worden in beslag genomen en…de Koran wordt opgelegd.

Het is een dialoog, onderbroken door stiltes, waarin Hassan en Kahena, gezworen vijanden, alles zeggen, zelfs het onuitgesprokene [of: zelfs dat, wat ze eigenlijk niet zouden mogen zeggen ].
Het onheil wil, dat ze verliefd worden.Het publiek wordt getuige van hun botsing. U gaat aanschouwen hoe zij elkaar overladen met verwijten, u gaat getuige zijn van hun woede uitbarstingen….om te zien
dat zij zich uiteindelijk aan de echte liefde over zullen geven.

Zullen zij alles opofferen voor de passie die hen verblindt of zullen zij die onderdrukken en doven ? Welke beslissing zal Kahena nemen ? Zal zij zich tot de Islam bekeren en zich aan de zijde van haar geliefde scharen? Zal zij van het goede pad afwijken en haar kant verloochenen of zal zij haar passie weerstaan en elke vorm van compromis weigeren?
Zal Hassan zijn keizerrijk in stand houden van Arabië tot aan Tunesië of zal hij zich door zijn uitzinnige liefde laten leiden en overlopen naar de andere kant en zijn kant verloochenen?
Zullen hun wegen naar elkaar toe leiden? Wat zal hun lot zijn? U kunt daar achter komen! De uitvoeringen zijn op zaterdag 29 november 2014 in het theater “Het Plein” te Ridderkerk. En op vrijdag 12 en zaterdag 13 december 2014 in het “Valkenhoftheater” te Vlaardingen.
Aanvang: 20.30 U | Zaal open vanaf 19.45 | Prijs: € 10,00
Voor inlichtingen: tel. (31) 70 393 02 56 / (31) 6 400 722 24 | e-mail : mterluun@gmail.com