Tegenstanders zien liever dat er Amazigh-namen worden toegewezen.

De gemeenteraad van Agadir besloot op een recente bijeenkomst, gehouden in juli 2018, om aan zo’n 44 straten en buurten de namen van Palestijnse dorpen en steden toe te schrijven. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld verzetten zich hier tegen.

Voor de laatsten, die aangeven dat hun gehechtheid aan de Palestijnse kwestie buiten twijfel staat, is het besluit “onlogisch”. Zij geven de voorkeur aan Amazigh-namen.

Leden van het stadhuis van Agadir antwoordden dat zij nooit de Amazigh-identiteit hebben ontkend. Ze zeggen dat ze klaar zijn om met de tegenstanders samen te werken om een gemeenschappelijke basis te vinden.

Mohamed Bakiri, vice-president van de gemeente Agadir, reageerde tevens op de kritiek in een verklaring aan de website van de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD). Hij herinnert eraan dat er een historische band bestaat tussen Marokko en Palestina en verklaart dat deze beslissing op geen enkele manier verband houdt met een poging om de Amazigh-identiteit te ondermijnen. “De identiteit van de Amazigh is zo belangrijk dat hij niet begraven kan worden,” zei hij.

Hij voegde eraan toe: “Sommige mensen willen het initiatief van de gemeenteraad gebruiken om hun eigen belangen te dienen, en de straten van Agadir zullen reageren door nog meer steun te betuigen aan de Palestijnse zaak.”