Noureddine Adherball

Een van de gedetineerde activisten, vervolgd voor het Hof van Beroep in Casablanca doet afschuwelijke verklaringen omtrent zijn arrestatie. Hij verteld dat hij verkracht werd door een van de politieagenten. Deze agent stak zijn vinger in de anus van de activist en daarna in diens mond, ondanks de heiligheid van de maand van de Ramadan, het moment van de arrestatie.

De betrokken activist had meermaals de gedachte zelfmoord te plegen door uit het raam te springen tijdens de ondervraging sessies op het hoofdkwartier van de Nationale Afdeling van de gerechtelijke politie als gevolg van de druk en spot vanwege een van de ondervragers.

Zonder zijn naam te noemen uit respect voor de privacy vertelde de activist maandag op de rechtbank dat “zonder de tijdige tussenkomst van de directeur van de Nationale Afdeling van de gerechtelijke politie, die het bevel gaf om mij te ontzien aangezien ik hysterische situatie bevond waarvan de eventuele gevolgen desastreus zouden zijn.”

Geconfronteerd met de gruwel van wat er wordt verteld door de gedetineerde en de psychologische toestand van de activist waarbij hij niet meer kon blijven praten, heeft de voorzitter de zitting verdaagd en uitgesteld tot nader order.