Afgelopen donderdag presenteerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) het handboek Hulplijn Radicalisering: Een luisterend oor.

Het handboek bevat een beschrijving van de aanpak van de Hulplijn. Na de lancering twee jaar geleden heeft de Hulplijn 550 hulpvragen ontvangen. In totaal zijn 163 ouders en andere hulpvragers ondersteund met vragen die gerelateerd zijn aan radicalisering.

De presentatie van het handboek in Utrecht werd bijgewoond door 60 belangstellenden, waaronder professionals, beleidsmakers, vertrouwenspersonen en ouders. Het handboek is bedoeld voor de (toekomstige) vertrouwenspersonen om hen concrete handvatten te bieden wat betreft de werkwijze van de Hulplijn. Daarnaast geeft het gemeenten, zelforganisaties, samenwerkingspartners en financiers inzicht in de werkwijze van de Hulplijn en aanverwante activiteiten. Het SMN wil de opgedane kennis en ervaring onder andere op deze manier met anderen delen.

Tijdens de presentatiebijeenkomst is ook stilgestaan bij de lessen en de uitdagingen van familie-ondersteuning in het algemeen. Verschillende sprekers waren het erover eens dat deze vorm van ondersteuning bij de aanpak van radicalisering van onschatbare waarde is. Tegelijkertijd is het voor de vertrouwenspersonen (ook professionals) de uitdaging om te blijven zoeken naar een goede mix tussen vertrouwelijkheid, belang van persoonlijke/maatschappelijke veiligheid en realistische verwachtingen naar de hulpvrager om effectief hulp te kunnen bieden.

Namens het SMN, dat met de Hulplijn als pionier twee jaar geleden was gestart, zei de voorzitter Bouchaib Saadane: “We gaan door op de ingezette lijn, trekken lessen uit het verleden en zullen in de toekomst ons aanbod blijven aanpassen aan de vraag en ontwikkelingen in onze samenleving”.

Tot slot sprak het SMN waardering uit voor de inzet van de vertrouwenspersonen. Ook is het SMN erkentelijk voor de bijdrage van talrijke organisaties en instellingen. In het bijzonder de fondsen, die de Hulplijn hebben ondersteund. Het handboek Een luisterend oor is op te vragen via secretariaat@smn.nl.