Joan Tardà van de partij “Esquerra republicana” heeft vandaag aandacht gevraagd in het Spaanse parlement voor de mensenrechtenschendingen in Arif.

Joan heeft het over de onterechte vonnissen van honderden jaren celstraffen en zei dat de Spaanse regering hier aan medeplichtig is.

De Catalaan herinnerde de Spaanse regering aan haar misdaden in Arif in de jaren 20 van de vorige eeuw waaronder het gebruik van verboden wapens zoals gifgas.