“La migration des talents marocains” is een enquête van de dienstverlener op het gebied van personeelszaken: Rekrute.com. De enquête toont aan dat 91% van de Marokkanen bereid is het land te verlaten en zich in het buitenland te vestigen.

De voornaamste redenen, voor de groep tot 35 jaar, is de carrièreplannen (66%), gevolgd door levenskwaliteit (56%) en werkomgeving. Ook blijkt dat, volgens de peiler, dat Marokkaanse ondernemingen te kort schieten in maatregelen ter behoud van personeel en talenten.

Van de Marokkanen wenst er 37% te wonen en leven in Canada. ‘Canada staat in de top 3 van wereld’s meest attractieve landen. Frankrijk bevindt zich op een 2de plaats en heeft de afgelopen jaren terrein verloren’, geeft de recruter aan. Een kwart geeft aan nooit meer te remigreren.

De MRE’s (Marokkanen buiten de landsgrenzen) willen niet terugkeren daar zij bang zijn geen uitdagend werkklimaat aan te treffen. Een ander reden is de skepisme ten opzichte van het management van ondernemingen en de publieke sector. Verder is de sociale druk een rem voor de MRE’s om de stap te maken. De economie of de hoogte van de salarissen zou geen rol meespelen in de besluitvorming.