Meer dan 8 miljoen Marokkanen hebben geen toegang tot medische zorg. Het inkrimpen van het aantal artsen, het disfunctioneren van de ziektekostenverzekering , de Wereldbank’s ‘Economische Memorandum 2017’ schetst een somber beeld van de gezondheidszorg in Marokko.
Ongelijkheden blijven bestaan in Marokko bij de toegang tot medische zorg, dit wordt gereflecteerd in de Wereldbank’s ‘Economische Memorandum 2017’.

Het memorandum rapporteert dat 8,5 miljoen Marokkanen (ongeveer 25%) geen toegang hebben tot medische zorg in een land met gemiddeld 6,2 artsen per 10.000 inwoners, tegen 12 in Algerije en Tunesië en 37,1 in Spanje. Hetzelfde gebrek wordt waargenomen op het niveau van de geestelijke gezondheidszorg waar de faciliteiten slechts 1 bed hebben op de 10.000 personen. Dit is ruim onder het aanbevolen wereldwijde gemiddelde van 4,4 bedden voor hetzelfde aantal personen.

De Wereldbank sloeg tevens alarm over de disfuncties die de medische dekking in Marokko beïnvloeden, specificerend dat 60% van de bevolking wordt gedekt door AMO en RAMED wat in de toekomst voordeel moet hebben voor werknemers in de informele sector, zelfstandige werknemers en vrije beroepen.

Het memorandum heeft ook de problemen blootgelegd die de gezondheidszorg ondermijnen, namelijk slecht human resource management, afwezigheid (verzuim) en corruptie.