Persverklaring
De 20 februari beweging verklaart hierbij dat de persconferentie die voormalig Groenlinks-politicus Mohamed Rabbae en Abderrahim Jafar geen enkele relatie heeft met de 20 februari beweging in Nederland.

De 20 februari beweging benadrukt ook absoluut niet afhankelijk te zijn van zij die de beweging willen gebruiken voor persoonlijke agenda.

De 20 februari beweging verklaart de publieke opinie daarom ook:

1- Dat het enige beslissende orgaan binnen de beweging een vooraf aangekondigd algemeen vergadering is en niet de heimelijk georganiseerde onderonsjes.

2- Dat wij ons ten zeerste verbazen over het vernoemen van de persoon ‘Abderrahim Jafar’ tot persvoorlichter daar deze nooit eerder betrokken was bij de 20 februari beweging Nederland. Dit daar de beweging nooit eerder met persvoorlichters werkte en dat iedereen van de beweging in vrijheid over de beweging kon spreken omdat dát de kracht is van de beweging

3- Dat het de 20 februari beweging Nederland spijt dat Mohammed Rabbae betrokken is geraakt bij dit netwerk, een netwerk dat directe betrekkingen met de Marokkaanse overheidsdiensten onderhoudt om controle op de Marokkaanse Nederlanders te houden.

4- Dat wij ons vastberadenheid benadrukken en ons solidariteit met het Marokkaanse volk voor meer vrijheden en een democratischer en socialer politiek systeem. Ieder poging tot uitholling van de beweging, door wie ook, zal met kracht geweerd worden.

Tot sluit roept de 20 februari beweging (Nederland) de burgergemeenschap, mensenrechtenorganisaties en politici op tot meer steun aan de 20 februari beweging en haar doelen.

20 februari beweging – Nederland
15 november 2011