Marokkanen die in het geheim tot het Christendom zijn bekeerd, eisen het recht om hun geloof openlijk te beoefenen in een land waar de Islam de staatsgodsdienst is en ‘afvalligheid’ wordt veroordeeld.
Alhoewel de geïnterviewde Christenen aangeven dat de situatie voor hen met betrekking tot de Marokkaanse autoriteiten is verbeterd, voelen zij wel een sociale druk van familie en buren.

Er zijn naar schatting ongeveer 6000 Marokkaanse bekeerde Christenen.