Afgelopen week heeft de gemeente van De Riffijnse havenstadstad Al Hoceima een bijeenkomst georganiseerd om te overleggen over de vissershaven van het stad. Op deze bijeenkomst is duidelijk na voren gekomen dat de haven niet lang meer de economische polsslag van de stad is gebleven. De cijfers die tijdens dit debat genoemd werden logen er niet om.Steeds minder vissersbotenBegin 2009 waren er in de haven 157 vissersboten en deze zorgden direct voor een vast inkomen voor ongeveer 2000 vissers. Ongeveer 3000 andere banen zoals visverkopers op de markten, vrachtchauffeurs en reparateurs van vissersnetten. Eind 2013 waren er nog maar 60 boten in de haven. Het aantal vissersboten bleef in een versnelde tempo dalen. Momenteel telt de haven niet meer dan 4 vissersboten. Dit allemaal als gevolg van aanvallen van de zwarte dolfijn (Nigro in volksmond) die de vissersnetten kapot scheuren om de vangst te stelen. De overige boten zijn verhuisd naar de havens zoals van Larache en Kenitra.

Jachthaven voor het Midden-OostenEr zijn steeds meer geluiden vanuit de branche die de Marokkaanse autoriteiten ervan betichten bewust niets te ondernemen om dit probleem op te lossen. Volgens de critici in de branche zouden is dit omdat de autoriteiten de vissershaven wensen te veranderen in een jachthaven voor de toeristen uit het Midden-Oosten .

Seizoensarbeid
Vlak na de onafhankelijkheid van Marokko waren er in Al Hoceima 2 fabrieken om de vis in te blikken (met name Sardien). Deze zorgden voor veel werkgelegenheid in de regio. Deze trokken echter weg uit het gebied. Met de massale trek van de vissersboten uit de haven lijkt de stad wederom een economische klap te hebben gekregen. De stad lijkt hiermee steeds meer overgeleverd te zijn aan de onzekerheid van seizoensarbeid die hoofdzakelijk door migranten uit Nederland en België wordt gecreëerd.