Ondertussen zijn we jammer genoeg gewoon geraakt aan de tumultueuze rechtszittingen waarin de Riffijnse activisten voor de rechter Ali Tarshi en het OM moeten verschijnen. Ook dit keer was het niet anders…

Enkele minuten na het begin van de zitting werd deze al opgeschort en een pauze ingelast. Dit gebeurde nadat Nasser Zafzafi, leider van de Riffijnse Volksbeweging, zijn beklag deed over het feit dat zijn papieren (waarin hij notities en aantekeningen maakte van zijn proces) voor de tweede maal in beslag genomen werd door de gevangenisdirectie.

Omdat hierover al eens melding van werd gemaakt ging de rechter Ali Tarshi hierna verhaal halen bij het OM over deze zaak. Het antwoord van het openbaar Ministerie:
“ de gevangenisdirectie heeft schriftelijk laten weten dat de in beslag genomen notities niets te maken hebben met het proces en bijgevolg een overtreding tegen de gevangenisregels.”
De verdeding ging hierop volop in protest. Khadija Roukani, advocate en lid van het verdedigingscollectief barstte uit en vroeg naar de papieren zodat de inhoud kan gecontroleerd worden! Ze vervolgde door te zeggen dat dergelijke praktijken illegaal zijn en dus een schending van de wet.

Nasser Zafzafi sloot hierop aan en richtte zich rechtstreeks tot de rechter:” Recupereer mijn notities en controleer de inhoud ervan. Als blijkt dat ik lieg en de inhoud niet in overeenstemming is met wat ik hier zeg dan ben ik bereid tot (de dood door) ophanging.

Deze tussenkomst van Nasser Zafzafi was zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechter waarop deze besloot om Nasser te verwijderen van de zaal.
De overige activisten gingen hierop luidkeels leuzen roepen zoals “rechtvaardigheid…niet meer dan een toneelstuk”.

Het Openbaar ministerie reageerde hierop:
” deze leuzen hebben enkel als doel om verwarring te zaaien en druk uit oefenen op het Hof en zijn dus ongewenst!”
Dit wekte de woede van de verdediging op waarop de rechter onmiddellijk de zitting schorste en een pauze inlaste.

Noureddine Adherbal