De nieuwe “World Happinness 2018” werd deze week gepubliceerd. De index meet de mate van geluk in alle landen. Maar hoe zit het in Marokko?

Marokko staat dit jaar op de 85e plaats van 156 landen die voor het onderzoek werden geanalyseerd.

De jaarlijkse index werd in 2012 door de Verenigde Naties gecreëerd en houdt onder mee rekening met de levensduur, de sociale vrijheid, de corruptie, de BBP per inwoner en de liefdadigheid.

Dit jaar werd een deel van het onderzoek aan migranten gewijd. John Helliwell, professor aan de Universiteit van British Columbia, vindt het verrassend dat het geluk van migranten en de rest van de bevolking sterk samenhangen, dit ondanks dat migranten uit zeer verschillende landen afkomstig zijn wat betreft hun niveau van geluk en het verschil tussen hun levenskwaliteit en die van de rest van de bevolking in hun gastland.

Wereldwijd wordt Finland beschouwd als het gelukkigste land ter wereld, gevolgd door Noorwegen en Denemarken. Algerije doet het één plaatsje beter dan Marokko, terwijl Tunesië op de 11e plaats staat.