ZEIST – Ze is een organisatietalent. Ze weet hoe ze dingen voor elkaar kan krijgen. Nu heeft Mirte Madelief van Zundert een project bedacht dat ze in Marokko wil gaan opzetten. Wat het precies wordt, weet ze nog niet. Maar in ieder geval wordt het een project waar kinderen -en hun moeders- baat bij hebben.

Kernwaarden voor Van Zundert zijn duurzaamheid, vergroening, bewustwording en inspiratie van anderen. ‘‘Laten zien dat het anders kan.’’ Als directeur van Kinderopvang De Geheime Tuin aan de Kwikstaartlaan leerde ze op een gegeven moment Saida kennen. Saida kwam als vrijwilliger in De Geheime Tuin werken en begon een opleiding als leidster in de kinderopvang. Ze promoveerde van vrijwilliger tot stagiaire en na de afronding van haar opleiding werd Saida een gewaardeerde groepsleidster in De Geheime Tuin. En Saida, die zelf opgroeide in Frankrijk, wilde al lang iets doen voor arme kinderen in Marokko. Ze wilde ze kansen en educatie bieden. En dat streven sloot precies aan het gedachtengoed van Van Zundert, die al heel lang de wens had om zich in te zetten voor kinderen elders ter wereld die in een moeilijke situatie zitten. ‘‘Die droom had ik al en het verhaal van Saida raakte me’’, zegt ze terugblikkend.

En de vrouwen besloten dat het tijd was om aan de realisatie van die droom te gaan werken. ‘‘Saida heeft de kennis van de cultuur en de taal. Maar ze weet niets van ondernemen. Ik wel.’’ Samen zijn ze dan ook een perfect koppel om de uitdaging in Marokko aan te gaan. Binnenkort gaan de twee vrouwen een week naar de stad Nador in Marokko. ‘‘Wat we precies neer gaan zetten in Nador is afhankelijk van de behoefte. Ik wil vraaggericht werken’’, zegt Van Zundert. In ieder geval moet het project eraan bijdragen dat kinderen een goede plek op de wereld hebben. Ik wil met mensen dáár spreken en vervolgens de doelgroep en de gewenste voorzieningen definiëren.’’ Terug in Nederland schrijft Van Zundert vervolgens een projectplan en dan is het tijd om fondsen en andere -ook particuliere- financiers te benaderen. Ook Zeister ondernemers kunnen een rol spelen bij de financiering of met het aanbieden van hun kennis. En zodra er geld is, wil Van Zundert zo spoedig mogelijk beginnen met het opstarten. ‘‘Er zit wel een verdienmodel achter’’, zegt Van Zundert, maar in de eerste periode kost het natuurlijk alleen maar geld.’’ We hopen ook op onze huisbank, de Triodos Bank. Die heeft ook fondsen.’’