Wilders En Zijn Trawanten 

Bij een veroordeling terug naar Indonesië?

Onze nieuwe Führer. Zijn achterban. En in de toekomst De Wilders Jugend. Moet ik alvast op zoek gaan naar een schuilplek, waar ik me kan verstoppen achter een boekenkast? Nee, uiteraard zal het niet zo ver komen. Minderheden worden in dit land beschermd door onze Grondwet en Rechtstaat. In de Grondwet kunt u het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod vinden. En onze rechtsstaat garandeert de gang naar de rechter. En tot mijn vreugde zullen velen van dat recht gebruik gaan maken, waaronder ikzelf. En dan doel ik natuurlijk op de meest recente uitspraken van Wilders.

Onze Führer in spe heeft een lange tijd gebalanceerd op een schimmige grens. Een grens tussen uitingen die vallen onder het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en uitingen die strafbaar zijn anderzijds . Een politicus die een zaal  “minder, minder, minder Marokkanen” laat scanderen, die gaat duidelijk over een grens heen. Zoiets roept nare herinneringen op. En terecht!

En toch ik ben ik hem dankbaar. Dankbaar? Ja, dankbaar. Persoonlijk vind ik de solidariteit die nu getoond wordt hartverwarmend. Dankzij Wilders staat Nederland nu massaal op tegen uitlatingen van dat soort allooi. De Islam is geen bedreiging net zo min als het Jodendom of Christendom. Het individu kan criminele tendenties hebben, maar een volk is niet crimineel. Simplistisch. Doch feitelijk waar. En daarom regent het nu aangiften.

Wilders heeft in het verleden ook eens aangegeven dat wanneer het in Nederland tot rassenrellen zou komen, dat dit niet perse een negatieve uitwerking hoeft te hebben. Mogelijkerwijs stuurt hij zelfs bewust aan op Marseillaise toestanden. Op zijn minst is zijn manier van politiek bedrijven dubieus te noemen. Een politiek van Verdeling, Opportunisme en Discriminatie. Als er iets is wat niet verenigbaar is met de Nederlandse normen en waarden dan is voorgenoemde dat wel.

Na een periode van geeneens 50 jaar zijn er anno 2014 politici, juristen, artsen, schrijvers, entertainers ect. ect. die van oorsprong een Marokkaanse origine hebben. Er zijn inderdaad problemen met een deel van de Marokkaanse jeugd. Dat klopt. En die moeten ook opgelost worden. Evident. En die problemen los je op door schooluitval te voorkomen, voor beter onderwijs te zorgen, de werkloosheid te verminderen en vooral door in oplossingen te denken en niet in problemen. Maar bovenal door het te benaderen als een Nederlands issue en niet als iets uitheems. Niet door haat te zaaien, maar door collectief de schouders eronder zetten.

Het recht op vrijheid van meningsuiting betekent niet dat iedereen in het openbaar zomaar alles kan (of moet) zeggen. Dat is naar mijn inziens een misvatting ten aanzien van het vrije woord. In een gezonde samenleving is er ook ruimte voor andere bevolkingsgroepen. Culturen zijn niet homogeen, maar veranderen met de tijd en hebben daarnaast allerlei raakvlakken met elkaar. Vrijheid van meningsuiting is één van de fundamenten van onze democratie. Echter inperking van het recht op vrije meningsuiting is wel degelijk mogelijk ter bescherming van de rechten van anderen of het algemeen belang. Er zijn duizenden aangiften gedaan tegen de heer Wilders en ik vertrouw op de kennis en kunde van onze rechters.. Als ik de rechters zou mogen adviseren; het is inmiddels tijd geworden voor een exit! #MinderMinderWilders# graag.

Multiculturele samenlevingen zijn er altijd geweest, zullen er altijd zijn en onze Multiculturele Nederlandse maatschappij an sich is gewoon een feit en kan daarom ook niet failliet gaan. Ondanks dat er mensen zijn die u het tegendeel willen laten geloven.

#BornHere

Door: Nourdine Tighadouini
Nourdine Tighadouini studeerde Bestuurskunde aan de universiteit van Leiden.