Twee inwoners van Halle hebben zich vandaag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat ze in april 2010 een Marokkaanse man hadden neergestoken bij een burenruzie. Het slachtoffer liep daarbij weliswaar slechts lichte verwondingen op

Omdat het bijna zes jaar duurde voor het dossier voor de rechtbank kwam en de twee mannen sindsdien niet meer in opspraak waren gekomen, eiste het parket niet meer dan een werkstraf.

De feiten vonden plaats in april 2010, toen de kinderen van beide mannen op straat aan het spelen waren. Dat ging gepaard met het nodige lawaai, tot groot ongenoegen van de buurman, een man van Marokkaanse origine. Die maakte zich boos op de kinderen, wat dan weer op onbegrip stuitte bij de beide vaders. Die slingerden de buurman allerlei verwensingen naar het hoofd, waaronder een hoop racistische beledigingen. Het kwam tot een handgemeen, waarbij één van de vaders uithaalde met een mes en de tweede een vuistslag uitdeelde.

Bij een eerste ondervraging ontkenden beide mannen nog maar nadien bekenden ze de feiten. Volgens het parket uitte de man die de messteek had toegebracht, bij zijn ondervraging ook een resem racistische verwijten aan het adres van zijn buurman.

Voor de rechtbank erkende de verdediging van beide mannen maandag dat hun reactie buitensporig was geweest. Volgens de advocaten had de buurman evenwel de kinderen ook bedreigd met een mes en hadden beide vaders daarop zo heftig gereageerd. De verdediging pleitte dan ook voor een opschorting. Het vonnis valt op 22 februari.