Het werkloosheidspercentage is in het vorige kwartaal licht gestegen van 9,3% naar 9,4%
Dit meldt het nationale bureau voor de statistiek (HCP) in zijn nota over sleutelindicatoren van de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van dit jaar. Het aantal werklozen steeg met 26.000 personen, 23.000 op het platteland en 3.000 in stedelijke gebieden. Het totale landelijke werkloosheidsvolume staat daarme op 1.144.000 personen.

De werkloosheid is het hoogst onder jongeren van 15 tot 24 jaar (26,7%), vrouwen (13,9%) en afgestudeerden (15,5%). In landelijke gebieden is de werkloosheid gestegen van 3,9% naar 4,5%. In de stedelijke omgeving is de werkloosheid juist gedaald van 13,1% naar 12,7%.

Het HCP meldt dat meer dan de helft van de werklozen (55,3%) problemen ondervindt bij het vinden van hun eerste baan, tweederde (66,8%) heeft te maken met langdurige werkloosheid (één jaar of langer). Meer dan een kwart (27,8%) is werkloos als gevolg van gedwongen ontslag of beëindiging van de activiteit van de instelling of werkgever.

Tussen het derde kwartaal van 2018 en het derde kwartaal van 2019 zijn er 262.000 banen gecreëerd in stedelijke gebieden maar verdwenen er ook 119.000 banen in landelijke gebieden.