De werkloosheid in Marokko blijft stijgen, met name onder jongeren.
Het aantal werkloze Marokkanen is met 42.000 mensen toegenomen, waaronder 38.000 mensen uit stedelijke gebieden en 4000 uit plattelandsgebieden, volgens de Hoge Planning Commissie (HCP).

Het aantal werklozen steeg van 1.194.000 naar 1.236.000, een stijging van 0,2 procent in een jaar. De stijging kan verklaard worden door een laag aanbod van banen, er werden slechts 89.000 banen gecreëerd in het derde kwartaal van 2017.

De hoogste werkloosheidscijfers zijn voor jongeren van 15 tot 24 jaar met een werkloosheidspercentage van meer dan 29,3%, gevolgd door afgestudeerden met een percentage van 18,2%. De participatiegraad van vrouwen bleef laag, met 21,3% werkende vrouwen. Een percentage dat Marokko onderaan de lijst plaatst van vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt.