Werkgevers moeten erkennen dat zij discrimineren bij het aannemen van personeel. Dat stelt het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders.

Bedrijven moeten zich volgens het SMN niet langer laten leiden door vooroordelen en hun verantwoordelijkheid nemen. De bal voor het aanpakken van discriminatie ligt dan ook vooral bij hen, aldus de organisatie in een verklaring. “Pas dan kunnen we aan tafel en een dialoog voeren”, zegt secretaris Aissa Zanzen.

Het SMN reageert op het Jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat dinsdag verscheen.

Werkschuw tuig
Uit het rapport van het SCP blijkt dat de werkloosheid onder niet-westerse migranten met zestien procent ruim drie keer zo hoog is als bij autochtone Nederlanders, van wie vijf procent werkloos is. Van de migrantenjongeren is 28 procent werkloos, tegenover tien procent van de Nederlandse jongeren. Van de Marokkaanse jongeren is zelfs 37 procent werkloos.

SMN noemt de cijfers ‘schrikbarend’ en wil dat de overheid inzet op een hardere aanpak van discriminatie en een effectiever arbeidsmarktbeleid. De organisatie heeft daarom een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin worden vraagtekens gezet bij het huidige beleid en aangedrongen op aanvullende maatregelen.

Eerst erkennen
“Het huidige beleid werkt niet. Dat is al langer bekend”, stelt Zanzen. De organisatie doet zelf geen voorstellen voor maatregelen die de situatie moeten veranderen. “De werkgevers moeten eerst maar eens erkennen dat ze discrimineren. Daarna gaan we in gesprek en willen we best een aantal voorstellen op tafel leggen.”

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) liet eerder dinsdag al weten dat hij binnenkort met een ‘stevig pakket maatregelen’ komt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Door: Novum