Jongeren van Marokkaanse afkomst met problemen komen te weinig terecht bij hulpverleningsinstanties, wat op den duur kan leiden tot crimineel gedrag of agressie. Dat concludeert socioloog Carmen Paalman van de VU in haar promotieonderzoek, naar het ontwikkelen van gedragsproblemen bij Marokkaanse jongeren.

Uit Paalmans onderzoek, waar ze morgen op promoveert, blijkt dat ook Marokkaanse jongeren zonder politiecontact meer met huiselijk geweld, armoede en problemen op school worden geconfronteerd.

Jongeren die recidiveren, hebben dikwijls een grote leesachterstand.
Zij hebben ook opvallend vaak een oudere broer. “Het kan zijn dat de oudere broer als voorbeeld dient of dat hij de zorgtaken van de ouders op zich heeft genomen.”

Enerzijds herkennen Marokkaanse ouders niet altijd de problemen bij hun kinderen, anderzijds sluiten de meeste behandelmethodes onvoldoende aan.

Like Amazightimes op Facebook