EINDHOVEN – De 32 miljoen euro die het rijk vier jaar lang heeft gestopt in het aanpakken van problemen van Antillianen en Marokkanen hebben nauwelijks effect gehad. Ook Eindhoven en Helmond kregen hiervoor geld uit Den Haag.

In beide steden scoren deze groepen nog altijd (veel) hoger in de cijfers over criminaliteit, werkloosheid en schooluitval dan autochtonen. Dat blijkt uit de eindrapportage van deze aanpak die minister Asscher van sociale zaken naar de Kamer heeft gestuurd. Het niet halen van de meeste doelstellingen noemt hij ’teleurstellend’.

Honderdduizenden euro’s
Eindhoven en Helmond kregen over de periode 2009-2012 uit de Haagse pot respectievelijk ruim 700.000 euro en 400.000 euro om straat- en gezinscoaches in te zetten bij Marokkaanse Nederlanders. Eindhoven kreeg over vier jaar ook 550.000 euro, specifiek voor de aanpak van problemen bij Antillianen. De bedoeling was vroegtijdige schooluitval te voorkomen, de werkloosheid in deze groepen te verlagen, hen minder afhankelijk van een uitkering te maken en de criminaliteit terug te dringen.

Weinig vooruitgang geboekt
Uit cijferonderzoek van instituut Risbo van de Erasmus Universiteit blijkt dat op de meeste terreinen weinig vooruitgang is geboekt. Eindhoven scoorde in 2012 landelijk het hoogst op de schooluitval van Antillianen, veel hoger dan in 2009. Ook nam in Eindhoven de werkloosheid onder deze groep verder toe. Daar tegenover staat dat het aantal verdachten van criminele feiten onder Antillianen in Eindhoven wel daalde.

Ook in Helmond is geen sprake van de gewenste ’trendbreuk’ in de cijfers. Er zijn wel lichte verbeteringen en de scores liggen op alle terreinen lager dan het gemiddelde over de 22 ‘Marokkanengemeenten’. Het rijk en de gemeenten zijn de afgelopen jaren al afgestapt van dit zogenaamde doelgroepenbeleid.