Nederland wil nauwer samenwerken met Marokko en Turkije om belastingontduiking tegen te gaan. In antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Farshad Bashir schrijft staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) dat met beide landen wordt gepraat over het maken van afspraken over automatische uitwisseling van gegevens over vermogens.

Mensen met een vakantiehuis in een ander land moeten dit in box 3 opgeven bij hun belastingaangifte. De controle hierop is echter vaak lastig. Nederland heeft met meerdere landen al een zogeheten memorandum of understanding gesloten op basis waarvan gegevens over onroerend goed kunnen worden uitgewisseld.

Tussen Nederland en Turkije en Marokko bestaan al belastingverdragen waarmee inlichtingen over vastgoed kunnen worden uitgewisseld. Een memorandum of understanding over automatische inlichtingenuitwisseling wordt onderzocht, laat Weekers weten.

Vanaf in januari 2015 gaan de EU-lidstaten jaarlijks automatisch informatie over vermogens uitwisselen. De eerste uitwisseling zal betrekking hebben op het jaar 2014.