Sinds vier jaar stelt de politie van Keulen vast dat gauwdiefstallen vooral gepleegd worden door jonge mannen uit Algerije, Tunesië en Marokko. Ook de zogenaamde Antänzer, die slachtoffers beroven na ze eerst te hebben aangeklampt via ongewenst lichamelijk contact of een dansje, komen voornamelijk uit deze Noord-Afrikaanse landen. Het zijn veelal de oudste zonen die naar Duitsland gestuurd worden om er geld te verzamelen zodat de rest van het gezin mensensmokkelaars kan betalen om hem achterna te reizen, zo meent de minister van Binnenlandse Zaken van Nordrhein-Westfalen. Daarnaast stelt de politie vast dat criminele bendes nieuwkomers recruteren in vluchtelingenkampen. De daders komen vaak uit Maghreblanden maar zijn met Syrische paspoorten naar Duitsland gereisd.

“Ze gaan in de wachtkamer naast vluchtelingen uit Syrië zitten, wachten tot ze in slaap vallen en stelen dan hun spullen”. Zo getuigt een hulpverlener in het hoofdstation van Keulen wat hij daar telkens weer ziet gebeuren aan de krant Süddeutsche Zeitung. “Noord-Afrikanen”, zo noemt hij ze, komen elke dag in het station om er te stelen.

Meer Noord-Afrikanen dan Syriërs
“Sinds 2014 zien we een sterk stijgende trend van ook andere vermogensdelicten gepleegd door deze dadergroep”, zo staat in een intern politierapport.

“Een uitsplitsing van de verdachten toont dat slechts 0,5 procent van de Syrische migranten dergelijke misdrijven binnen een jaar begaan, terwijl dat voor de Noord-Afrikanen op ongeveer 40 procent ligt”. Die aantallen verwijzen naar personen die als illegalen in Duitsland bekendstaan en strafbare feiten plegen.

In 2015 werden in Keulen 1.974 Noord-Afrikaanse verdachten geïdentificeerd. Sinds de voorbije nieuwjaarsnacht behoren ook groepsaanrandingen tot de strafbare feiten.

Georganiseerde bendes
“Dat waren onze mensen”, meent een Marokkaan die tijdens de nieuwjaarsnacht in het station van Keulen was. “Dievenbendes organiseren zich en begrijpen mekaar blind”. Dat kan ook in de nieuwjaarsnacht zo geweest zijn, bevestigen de rechercheurs.

Marokkanen in topvijf vluchtelingengroepen
Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen Ralf Jäger is de voorbije maanden de immigratie uit Noord-Afrikaanse landen enorm toegenomen.

“In december 2015 stonden Marokkanen voor het eerst in de topvijf van vluchtelingengroepen. In Marokkaanse en Tunesische families is het vaak de oudste zoon die wordt uitgekozen om naar Duitsland te reizen. Dan moet hij zo snel mogelijk geld voor mensensmokkelaars verzamelen”, stelt Jäger.

Aansluiting gezocht
Samy Charchira, lid van de Duitse islamconferentie, merkt op dat sinds drie tot vier jaar steeds meer jongeren uit voornamelijk Tunesië, Algerije en Marokko in Duitsland aankomen. Velen onder hen belanden vroeg of laat in Keulen of Düsseldorf. “Die jongeren zoeken aansluiting. Ze kennen geen Duits en weten niet waarheen. Daarom trekken ze naar de grote steden. Ze kennen daar niemand, maar treffen er wel mensen die hun taal spreken. Enkele van de nieuwkomers maken ook gebruik van de huidige instroom van vluchtelingen om Duitsland illegaal binnen te komen”, zegt Charchira.

Ook rechercheurs zien hoe migranten uit de Maghreb-landen, die geld komen verdienen voor hun familie, in criminele bendes belanden.

Düsseldorf
Zo is er de zogenaamde Maghreb-wijk rond het station van Düsseldorf, volgens rechercheurs een paradijs voor zakkenrollers, inbrekers en overvallers. Reeds in juni 2014 zette de politie een project op om de criminele structuren van meer dan 2.200 verdachten in kaart te brengen. Bij het onderzoek naar de nieuwjaarsnacht in Keulen willen onderzoekers nu gebruik maken van de lessen die in Düsseldorf werden getrokken, stelt een politiewoordvoerder.

Recrutering in vluchtelingenkampen
De politie stelt ook vast dat criminele bendes gericht nieuwkomers recruteren in vluchtelingenkampen.

Ook in Keulen is een speciale onderzoekscel tegen gauwdieven en ‘Antänzer’. Die stelde vast dat deze daders vaak uit Maghreblanden komen maar met Syrische paspoorten naar Duitsland zijn gereisd. Algemeen geldt dat de Duitse politie wordt overweldigd door de omvang van het probleem. Dat leidt tot een vicieuze cirkel: omdat de pakkans afneemt, trekken steeds meer daders naar Keulen.