Amnesty International en La Ligue des Droits de l’Homme hebben woensdag in een open brief aan de federale parlementsleden hun bezorgdheid geuit over het samenwerkingsverdrag België met Marokko. De vzw’s vragen onder meer dat in dat verdrag een expliciete uitzondering wordt opgenomen wat betreft uitwisseling van informatie die verkregen is door foltering. Donderdag wordt in de Kamer over het ontwerp van het verdrag gedebatteerd.

“Amnesty International en La Ligue des Droits de l’Homme vragen om het samenwerkingsverdrag enkel te ratificeren indien duidelijk gemaakt wordt dat er geen samenwerking kan zijn als er een reëel risico bestaat dat deze informatie-uitwisseling het product is van foltering of andere mishandeling, of ertoe zou kunnen bijdragen”, luidt het in een gezamenlijke mededeling. Ze vragen dan ook dat die uitzondering expliciet in het verdrag wordt opgenomen.
Indien dat niet gebeurt, vrezen de organisaties dat België zo impliciet en zelfs expliciet zou kunnen instemmen met foltering. “Het is van belang eraan te herinneren dat België minstens twee keer door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in het ongelijk werd gesteld in verband met het gebruik van foltering in Marokko”, luidt het in de brief. Ze verwijzen daarbij naar een zaak uit 2012 en een uit 2015.

In de brief vragen Amnesty en La Ligue voorts ook de Belgische wetgeving in verband met foltering aan te passen. Daartoe heeft eerder ook al het VN-Comité tegen Foltering opgeroepen. “In 2013 werd wel een aanpassing van de strafprocedurewet ingevoerd, maar een expliciete verwijzing naar foltering of andere mishandeling als absolute nietigheidsgrond blijft onbestaande”, klinkt het.