Nieuw W!J-verslaggeefster Sahar Jahish gaat op bezoek bij Fouad el Haji en Mohammed Abbtoy van het Netwerk van Vrijzinnige Marokkanen. Aanleiding voor dit bezoek is de publicatie Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders en de ruimte voor diversiteit en individuele keuzevrijheid.Wanneer is iemand vrijzinnig en wat zijn vrijzinnige Marokkanen? Klopt het dat veel Marokkaanse Nederlanders vrijzinnig zijn? En: hoe denken andere Marokkaanse Nederlanders hier over?