De Verenigde Naties heeft een lijst opgesteld van 38 ”beschamende” landen, waaronder Marokko, waarvan zij zeiden dat zij represailles hebben uitgevoerd tegen mensen die met haar samenwerken op het gebied van mensenrechten door intimidaties, moorden, marteling en willekeurige arrestaties.

Het jaarverslag van de secretaris-generaal Antonio Guterres, dat volgende week voorgelegd zal worden aan de Mensenrechtenraad, bevatte ook beschuldigingen van mishandeling, criminalisering en publieke stigmatisatiecampagnes gericht tegen de verdedigers van mensenrechten.

Het rapport merkt op dat regeringen regelmatig activisten van mensenrechten beschuldigen van terrorisme, samenzwering met buitenlandse entiteiten of het beschadigen van de reputatie of veiligheid van de staat. ”Er is een verontrustende trend in het gebruik van nationale veiligheid en terrorismebestrijding door staten als rechtvaardiging voor het blokkeren van de toegang van gemeenschappen en maatschappelijke organisaties tot de Verenigde Naties”, voegt het rapport aan toe.

De lijst van 38 landen bevat 29 landen met nieuwe gevallen van represailles en 19 landen met lopende zaken. Marokko behoort tot de landen die zowel nieuwe gevallen van represailles kent als lopende zaken.

1 van de gevallen die zijn genoemd door het rapport is de zaak van de Saharaan Naama Asfari. De VN meldt: ”Uit rapporten blijkt dat Asfari’s behandeling in detentie is verslechterd en dat zijn vrouw vier keer geen toegang heeft gekregen tot Marokko”