Vijf Riffijns-Nederlandse organisaties hebben de Dienst Terugkeer en Vertrek en de IND met een brandbrief verzocht de uitzetting van Ridouan El Hamraoui te stoppen. Ook zijn politici in de Tweede Kamer die verantwoordelijk zijn voor Asielbeleid geïnformeerd.

Met deze brandbrief vragen wij uw aandacht voor de volgende situatie. Rif Alert, Comité Moulay Mohand, Stichting Izouran, Stichting Noemidia en Rifproject maken zich grote zorgen over de veiligheid van Ridouan El Hamraoui indien hij naar Marokko wordt uitgezet. De actie tot uitzetting volgt nadat de asielaanvraag van Ridouan is afgewezen. De organisaties zijn door zijn familie benaderd om alarm te slaan over de zaak.

Deze jonge Riffijnse activist -in de Rif en later in in Nederland actief is voor de Hirak- dreigt in de komende dagen uitgezet te worden naar Marokko. Sterker, een poging daartoe werd al ondernomen afgelopen maandag. Echter, door zich hevig te verzetten, werd de uitzetting van Ridouan gestaakt. Uiteindelijk werd hij weer teruggebracht naar een detentiecentrum in Rotterdam. Volgens een advocate die Ridouan bij zijn uitzetting bijstaat, is het het terugsturen naar Marokko een kwestie van enkele dagen.

Ridouan wacht geen warm welkom in Marokko volgens zijn familie. Het risico dat Ridouan opgepakt en veroordeeld wordt, wanneer hij wordt teruggestuurd, is heel groot. Want in de afgelopen weken is de Marokkaanse politie drie keer aan het huis van zijn ouders langs geweest. Ridouan is verzocht zich te melden bij de politie in Beni Bouayach. Nu zijn vluchtverhaal in sommige (sociale) media is verschenen, is deze vrees terecht aanwezig. De veroordeling van Hirak activisten past in het patroon van de repressie die de Marokkaanse autoriteten vanaf eind mei 2017 hanteren. Sindsdien zijn honderden demonstranten achter de tralies gezet.

Verder geeft zijn familie aan dat Ridouan in zijn asielprocedure geen adequate juridische bijstand heeft kunnen ontvangen. De toegewezen advocaat zou niet in staat zijn geweest Ridouan in zijn asielaanvraag deskundig bij te staan. Dit roept bij ons veel vragen op.

Gezien de geschetste risico’s en de vele vraagtekens roepen de ondertekende organisaties de Dienst Terugkeer en Vertrek en de IND en andere betrokken instanties op de uitzetting van Ridouan El Hamraui onmiddellijk te stoppen. Ook verzoeken wij de IND opnieuw te kijken naar de asielaanvraag van Ridouan. Dit gelet op het belang van zijn veiligheid en vrijheid.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij.

Met vriendelijke groet,
Rif Alert
Comité Moulay Mohand
Rifproject
Stichting Izouran
Stichting Noemidia

UITNODIGING IFTAR ACTIVITEIT 2019 4