Volgens een recent verschenen rapport in Marokko zal de vergrijzing de koemnde kwarteeuw een gevaar vormen voor de economie van Marokko. Volgens het rapport komt dit door een blijvend hoog geboortecijfer en een relatief laag overlijdenscijfer.

Tekort
Volgens het rapport verplicht deze demografische verschuiving die plaatsvindt het land tot meer investeringen in de sociale voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Volgens het rapport voldoen de huidige begrote investeringen in deze sectoren niet en laten ze een duidelijk tekort merken. Dit tekort zal in aanloop naar 2020 groter worden.

Ontbreken pensioenvoorziening
Over 25 jaar, in 2040 zal ook 20 procent van de bevolking boven de 60 jaar zijn. Dit is even vee als momenteel in Frankrijk. Omdat een overgrote deel van de Marokkanen geen pensioenvoorziening heeft vormt dit vooruitzicht uitdaging vormen voor de Marokkaanse staat.