Onder veel Marokkaanse Nederlanders bestaat onduidelijkheid over de vraag of ze bij hun belastingaangifte melding moeten maken van bezittingen in Marokko. De informatie van de Nederlandse overheid hierover schiet tekort en het Marokkaanse consulaat geeft zelfs onjuiste informatie. Een grote groep Marokkaanse Nederlanders dreigt door het nieuwe beleid van de belastingdienst in financiële problemen te raken. Dat vertelt Abdou Menebhi van het Euromediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Menebhi: “Wij krijgen op ons spreekuur veel mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Ze zijn bang hun uitkering te verliezen of in de schulden te raken. Wij vragen van Nederland en Marokko betere voorlichting. Daarnaast zal meer rekening gehouden moeten worden met de persoonlijke omstandigheden.”

Achtergrond
De Nederlandse Belastingdienst wil belastingaangiften in 2014 extra controleren op bezit in Nederland en in het buitenland. Een woning, een vakantiewoning, een stuk grond, een bos, een natuurterrein, een weiland, een garage of ander vastgoed in Turkije, Marokko, Suriname of Indonesië hoort bij de bezittingen in box 3. De waarde hiervan per 1 januari moet in het vervolg worden opgegeven bij de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft laten weten dat het op basis van bilaterale belastingverdragen met Turkije en Marokko, mogelijk is om inlichtingen te vragen over vastgoed. Met beide landen zijn volgens Weekers contacten om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot automatische informatieuitwisseling. Turkije en Marokko geven de gegevens over vastgoed dan automatisch door aan de Nederlandse Belastingdienst.

 

Veel Marokkaanse Nederlanders in problemen door nieuw beleid belastingdienst
Marokkaans consulaat: valse voorlichting

De Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordiging vertelt volgens Menebhi echter een ander verhaal. Menebhi: “De Marokkaanse consulaten in Rotterdam en Utrecht hebben op respectievelijk 27 en 30 september verklaringen uitgegeven (zie illustratie) waarin ze de Marokkaanse Nederlanders laten weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Ze ontkennen dat Nederland en Marokko een verdrag hebben afgesloten. Dat is onjuist. Het verdrag is er wel degelijk. Alleen de uitvoeringsafspraken zijn nog niet gemaakt.”

Op het spreekuur van Emcemo, maar ook in discussies op facebook is het volgens Menebhi een belangrijk onderwerp. Veel mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Hij vreest dat Marokkaanse Nederlanders door de foutieve informatie van de Marokkaanse consulaten hun belastingaangifte niet volledig zullen invullen en daardoor het gevaar lopen een boete van 300% te moeten betalen.

Ondoorzichtige werkwijze
Menebhi heeft ook kritiek op de Nederlandse overheid. “Via de consulaten in Marokko is de Nederlandse overheid al gestart met het controleren van het bezit in Marokko. Het is echter volstrekt ondoorzichtig hoe dat gebeurt. Hoe komt de Nederlandse overheid aan haar informatie? Wat en vooral wie zijn de bronnen? Zitten daar geen corrupte bronnen tussen? Worden mensen wel op een correcte manier benaderd?” Hij wijst ook op de ophef die eerder dit jaar in Rotterdam ontstond nadat Marokkanen op intimiderende wijze werden ondervraagd over bezit in het buitenland.

Voorlichting
Ook de voorlichting in Nederland schiet te kort. “De brieven die de belastingdienst stuurt zijn niet toegankelijk en bevatten weinig achtergrondinformatie. Er is echt behoefte aan meer en betere informatie.”

Menebhi wijst erop dat met terugwerkende kracht vanaf 2001 extra belasting kan worden gevraagd. “De keuze voor dat jaartal lijkt willekeurig te zijn gekozen.” Hij lacht: “Nou ja, het is natuurlijk het jaar van de aanslagen van 11 september, maar dat zal wel toeval zijn.”

Persoonlijke omstandigheden
Menebhi: “Ik begrijp dat de Nederlandse overheid in tijden van bezuinigingen strenger gaat controleren. We moeten allemaal belasting betalen. Nederlandse Marokkanen ook. Dat is niet het punt.” Wel pleit hij voor een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden.

“Mensen die rijk zijn, zullen gewoon direct kunnen betalen. Maar er is een grote groep die in hele grote financiële problemen dreigt te komen. Voor deze mensen moet een aanpak op maat worden ontwikkeld.”

Volgens Menebhi zijn er veel overeenkomsten met Nederlandse pensionado’s, die ook moeten betalen voor bezit in het buitenland, maar hij ziet ook verschillen. ‘Het gaat in dit geval om mensen die in een land van herkomst, waar ze vaak nog familie en vrienden hebben, bezit hebben. Ze zijn vaak emotioneel verbonden met dit familiebezit. Het gaat bovendien geregeld om gecompliceerde situaties waarin de grond of het huis het bezit is van meerdere familieleden.”

In Nederland belasting betalen over een woning in Turkije, Marokko of Suriname

BRON: republiekallochtonie