Ondanks het bezwaar van verschillende politieke partijen Marokkaanse Nederlanders, is Guiro van Woerkom toch door de schriftelijke stemming in de kamer over zijn kandidatuur voor de Nationale Ombudsman. Van de 150 parlementariërs hebben er 91 voor benoeming gestemd.  

De kritiek op de benoeming van Van Woekom was vanwege diens ‘grap’ 4 jaar geleden over Marokkanen en dat hij de enige aangedragen kandidaat is. Volgens critici kan de ombudsman ongeacht of hem blaam treft niet meer alle Nederlanders vertegenwoordigen. Van Woerkom zou zijn gewenste neutraliteit als ombudsman van alle Nederlanders nu verliezen en mogelijk druk voelen in kwesties waarbij Marokkaanse Nederlanders een partij zijn.

In totaal werden 102 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 91 stemmen voor Van Woerkom. Zes Kamerleden waren afwezig, 42 Kamerleden uitten hun twijfels over de beoogd Ombudsman door geen stem uit te brengen. Elf Kamerleden protesteerden tegen diens kandidatuur door te stemmen op mensen die helemaal geen kandidaat zijn: negen stemmen voor oud-Ombudsman Alex Brenninkmeijer, een stem voor oud-PvdA-Kamerlid Tom Pauka en een stem voor oud-GroenLinks-Kamerlid Naïma Azough.