Om de juiste controlegegevens voor de box3-aangiften te verkrijgen, wordt met Turkije en Marokko gesproken over automatische uitwisseling van (vastgoed)gegevens. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Weekers op vragen van lid Bashir (SP).

De wederzijdse administratieve bijstand biedt de mogelijkheid voor fiscale aangelegenheden aan andere landen voor individuele belastingplichtigen inlichtingen te vragen over onroerend goed. Dit zijn de zogenoemde inlichtingen op verzoek. Daarnaast zijn met belastingdiensten van een aantal landen Memoranda of Understanding (MoU’s) gesloten. Op basis van deze MoU’s kan Nederland met deze belastingdiensten periodiek automatisch inlichtingen uitwisselen. In de meeste MoU’s is onroerend goed als uit te wisselen categorie opgenomen. Vanaf 1 januari 2015 gaan de lidstaten van de Europese Unie (EU) onderling jaarlijks automatisch bepaalde categorieën van inlichtingen uitwisselen. De eerste uitwisseling zal betrekking hebben op het jaar 2014. Eén van de categorieën is onroerend goed. Op basis van bilaterale belastingverdragen met Turkije en Marokko is het mogelijk om ook aan deze landen inlichtingen te vragen over vastgoed. Met beide landen zijn volgens staatssecretaris Weekers contacten om de mogelijkheden te onderzoeken voor het sluiten van een MoU inzake automatische inlichtingenuitwisseling.