Door: Said Adargal

De aanstaande verkiezingen van 2021 in Marokko zullen hoogstwaarschijnlijk niet worden gewonnen door één van de volgende politieke partijen: de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling(Alaadala wa Tanmia), de partij van de Onafhankelijken (Alahrar) en/of de partij van Onafhankelijkheid(Alistiklal). Daarom zal de volgende premier niet door één van deze partijen geleverd worden en hij zal ook niet uit de kring rond deze partijen voortkomen.
De regering zal hoogstwaarschijnlijk worden geleid door een technocraat en naar mijn mening wordt dat wellicht Chakib Benmoussa.

Er zijn twee sterke signalen die erop wijzen dat de regering niet meer gevormd zal worden door deze partijen. Het eerste signaal is een recent regeringsamendement dat ervoor zorgde dat een aantal technocraten tot minster werden benoemd, en het tweede signaal is de vorming van de Commissie Ontwikkelingsmodel, geleid door Chakib Benmoussa, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken.

Deze commissie die voorgezeten wordt door Chakib Benmoussa, een vertrouweling van de koning, vormt een soort miniregering, die een voorbode vormt van hoe de volgende regering in 2021 gaat worden gevormd.

Een andere factor die in deze richting wijst is de zwakte van de huidige partijen waardoor zij niet meer van betekenis zijn en overbodig geworden. Sommige partijen zijn verzwakt en ander zijn belegerd, en de rest van de partijen zijn vleugellam. Zoals het geval is met de partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling(Alaadala wa Tanmia). Het welbewust verzwakken van de positie van de politieke partijen is een proces dat al enige tijd gaande is. De media speelt hierin een duidelijke rol en wijst keer op keer op de zwakke positie van deze partijen en promoot tegelijkertijd een nieuwe regering die gevormd zou moeten worden na de volgende verkiezingen. Naar mijn mening zal deze regering nutteloos zijn.