Niet-westerse allochtone jongeren van de tweede generatie lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op hun autochtone leeftijdsgenoten. Vooral jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond komen moeilijker mee in de Nederlandse maatschappij Maar de verschillen zijn wel iets kleiner geworden. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in haar tweejaarlijkse integratierapport dat woensdag verschijnt.

Onderwijs
Allochtone jongeren zijn lager opgeleid dan hun leeftijdgenoten. Dit geldt het sterkst voor Turkse en Marokkaanse jongeren die duidelijk ondervertegenwoordigd zijn op het havo en vwo. Ook verlaten zij school vaker zonder diploma dan autochtonen. Kinderen van Iraanse ouders doen het overigens uitzonderlijk goed, zij gaan veel vaker naar het hoger onderwijs dan autochtone jongeren.