Met veel bombarie belegde de Algerijnse minister-president Ahmed Ouyehia een persconferentie om een reeks van grondwetswijzigen aan het publiek te presenteren.

Naast voorstellen op het gebied van onder andere presidentiële opvolging, recht van demonstratie, journalistiek, gelijkheid van vrouw en man op de werkvloer, lijkt het erop dat het Tamazight opgenomen wordt in de grondwet. Ruim 50 jaar na de onafhankelijkheid van het land krijgt de taal eindelijk een officiële status.

De president Abdelaziz Bouteflika heeft de wet reeds goedgekeurd en het wachten is op de ministerraad en de zegen van het parlement of van het volk middels een volksraadpleging later deze maand.

Maar wat betekent deze officiële status van het Tamazight en wat kan men eigenlijk verwachten?

Bij het dieper ingaan op de voorstellen, moeten wij helaas concluderen dat er een vorm van plagiaat gepleegd is en het niet meer dan een theatherstuk is. De man, Bouteflika, die op 3 oktober 1999 nog aangaf dat het Tamazight nooit een officiële taal zou worden, wil nu doen geloven dat alle talen binnen de landsgrenzen op gelijke voet door het leven zullen gaan. Helaas is dit verre van waar.

De intentie en het verschil tussen de twee ‘officiële’ talen worden behandeld in respectievelijk artikel 3 en 3b. Hierbij is eerstgenoemde gereserveerd voor het Arabisch, de officiele taal van de staat, diens duidelijke inkadering, instituten en gebruiksgebieden terwijl het Tamazight ‘eveneens’ een officiële taal is volgens artikel 3b. Ondanks dat 3-bis erg onduidelijk is en te wensen overlaat, is de erkenning desondanks een lichtpunt .

Daartegenover, als we Ahmed Ouyehyia mogen geloven dan is alles tot op heden, wat het Tamazight betreft, met geweld tot stand gekomen. Waarbij hij het bestaand onderwijs in het Tamazight in de steden zoals Tizi-Ouso volledig negeert.

Het echte probleem is terug te vinden in een ander deel van de grondwet, namelijk artikel 178. Zolang dit artikel niet meegenomen wordt in de voorstellen, zal Arabisch eerste viool blijven spelen. Art 178- Constitionele wetsvoorstellen kunnen geen betrekking hebben op: (1) de republikeinse karakter van de staat (2) democratische rechtvorm gebaseerd op een multipartisme (3) de Islam, als staatsreligie (4) het Arabisch, als nationale en officiële taal (5) fundamentale vrijheden, mensen- en burgerrechten (6) de integriteit van het grondgebied en territoria (7) het nationale wapen, volkslied en de symbolen van de revolutie en republiek

Alsof dit niet alles is, de instituten (als die er komen) zullen bovendien de opdracht krijgen om de verscheidene Tamazight dialecten te standariseren. Het doel raadt zich al; zeker is dat dit de Amazigh zaak in dit land alles behalve goed zal doen.

De schreeuw van de Kabilische beweging voor zelfbeschikking is groter dan ooit en met deze zet tracht de regering, als een ervaren laatste man, de beweging buitenspel te zetten. Een kat in het nauw maakt eenmaal rare sprongen.