In een rapport van de belastingen commissariaat van de Franse douane (Direction générale des douanes et droits indirects) is opgenomen dat de Franse economische invloed op de Noord-Afrikaanse landen een terugval doormaakt. Dit zou met name gelden voor Marokko. De terugval van deze invloed zou hoofdzakelijk ten voordele van Spanje en China komen.

Spanje is de nieuwe nr 1
Uit het rapport bleek dat de investeringen van Frankrijk in Marokko er niet in slaagden om zich een monopolistische positie te garanderen. Deze terugval van Franse invloed werd tussen het jaar 2003 en 2012 waargenomen. In 2013 zou het Spanje zelfs zijn gelukt om de voornaamste handelspartner van Marokko te worden. Dit was tot voor kort altijd Frankrijk geweest. De terugval van de handelsbelangen van Frankrijk zouden vooral re wijten zijn aan dat Marokko zijn handelspartners op het gebied van de farmaceutische industrie varieerde. Op het gebied van technologie en telecommunicatie heeft Frankrijk haar positie vooral aan China moeten afstaan.

Nieuw export
De terugval van de economische positie van Frankrijk komt echter niet alleen door externe factoren. Marokko zou namelijk zelf ook een bloei doormaken en zelf een export land worden. Een voorbeeld hiervan is de auto-industrie zoals die van Renault in Tanger. Mede hierdoor is de export van Marokko naar Frankrijk afgelopen 10 jaar met 10 procent gestegen.

Kritiek
het commissariaat bekritiseert in het rapport deze terugval stevig. Dit omdat Frankrijk de voornaamste investeerder blijft in Marokko. Dit laat zich echter niet te vertalen in economische voordelen voor Frankrijk.