In Syrië is wederom een Nederlandse jihadist omgekomen. Het gaat om de Marokkaanse jongen Abu Hamza. De Syriëgangers zou de elfde Nederlandse dode zijn in het Syrische oorlogsgebied, dat meldt De Telegraaf.

Volgens de laatste cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn er ruim 100 Nederlandse jihadisten naar Syrië afgereisd, van wie er 70 nog altijd vechten.

Ruim 20 teruggekeerde Syriëgangers lopen vrij rond in Nederland. Volgens de NCTV zijn zij potentiële tijdbommen. Van alle bekende jihadisten zijn de uitkeringen stopgezet. Binnenkort wordt bovendien een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd om het Nederlanderschap bij terroristische activiteiten af te nemen.

De dreiging die uitgaat van Nederlandse jihadstrijders die terugkeren uit Syrië blijft onverminderd groot. Minister Opstelten heeft daarom besloten om het dreigingsniveau in Nederland te handhaven op substantieel, het op een na hoogste niveau.

Volgens Opstelten is duidelijk dat de meeste Nederlandse jihadstrijders in Syrië strijdervaring opdoen bij aan al-Qaida verwante strijdgroepen. Daar plegen ze gruwelijkheden en radicaliseren ze verder.

Uit gegevens van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat er inmiddels ruim honderd Nederlanders naar Syrië zijn gereisd om deel te nemen aan de strijd. Zeker tien van hen zijn omgekomen. Zo’n twintig mensen zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland.

Vooral over de laatste groep maken de inlichtingendiensten zich zorgen. Niet alleen omdat de teruggekeerde strijders mogelijk aanslagen willen plegen, maar ook omdat ze een voorbeeld zijn voor andere radicaliserende moslimjongeren. Zo spelen ze een rekruterende rol op internet en sociale media.

Verwacht wordt dat er de komende tijd meer jihadisten terugkeren, nu de verschillende rebellengroepen in Syrië onderling slaags zijn geraakt. De terugkeerders zijn niet alleen een Nederlands maar ook een Europees probleem, benadrukt Opstelten.

“Franse terugkeerders bijvoorbeeld kunnen vanwege de open grenzen in het Schengengebied ook besluiten een aanslag te plegen in België.”

In totaal vechten naar schatting 1200 tot 2000 Europeanen in Syrië. De meeste van hen zijn jong, onder de 25 jaar. Een opvallende tendens die de inlichtingendienst AIVD heeft waargenomen, is dat het aandeel vrouwen onder Nederlandse jihadreizigers in de laatste drie maanden van vorig jaar is toegenomen.

In een poging de stroom jihadreizigers in te dammen, heeft de overheid al verschillende maatregelen genomen. Zo is van elf personen het paspoort vervallen verklaard en is van een aantal anderen de uitkering gestopt.

Enkele minderjarigen die wilden vertrekken, zijn onder toezicht gesteld of in een gesloten jeugdinrichting geplaatst. Ook lopen er strafrechtelijke onderzoeken tegen mensen die worden verdacht van ronselen.