Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, in de vorm van de Qaid van het Gueliz-district in Marrakech, heeft een aanvraag voor een bijeenkomst van het voorbereidend comité van het project ‘Tamont Partij voor Vrijheden’ afgewezen. Eerder werd eenzelfde bijeenkomst in Agadir ook al verboden.

De Qaid van het Gueliz-district verbood de bijeenkomst aan de hand van een wet die voor politieke partijen geldt. De wet schrijft voor dat ”geen oprichtingscongres van een politieke partij plaats mag vinden zonder toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken”.

Een lid van het comité meldde aan Hespress: ”De bijeenkomst was geen oprichtingscongres, maar was bedoeld om samen te komen met het publiek. Daarvoor geldt de wet voor bijeenkomsten van verenigingen, die wij hebben nagekomen”.

Het is niet de eerste keer dat een Amazigh gezinde partij tegengewerkt wordt in het Noord-Afrikaanse land. In 2005 was er een poging om een Amazigh partij op te richten om ”de marginalisering van Imazighen door de Marokkaanse staat tegen te gaan”. De partij werd echter verboden door diezelfde Marokkaanse staat.

Opvallend is dat terwijl de Marokkaanse staat Amazigh gezinde partijen tegenwerkt, ze tegelijkertijd pan-Arabische partijen financiert met belastinggeld. Een voorbeeld hiervan is de racistische partij ‘Hizb Al Istiqlal’ (onafhankelijkheids partij), die in de jaren ’60 beschikte over een gewapende militie die zich actief bezig hield met het liquideren van politieke tegenstanders en prominente Riffijnen.