Het aantal asielaanvragen uit Marokko en Algerije is sinds juli van maandelijks aan het stijgen. Dit is opvallend aangezien asielaanvragen uit deze twee veilige landen nauwelijks worden ingewilligd.
Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In totaal vroegenvorige maand 1.956 mensen voor het eerst asiel aan. De meeste aanvragen komen van Marokkanen (20 procent), gevolgd door Algerijnen (14 procent) en mensen uit Eritrea (10 procent). Syriërs komen op de vierde plaats met 7 procent. Het aantal eerste asielaanvragen uit de zes Westelijke Balkanlanden (onder meer Albanië, Servië en Macedonië) daalde opnieuw.

Gelukszoekers
Volgens een woordvoerder van het minsterie van Veiligheid en Justitie maken asielzoekers uit Algerije en Marokko vaak geen schijn van kans. De landen worden namelijk bestempeld als veilig. De asielzoekers zijn veelal ,,gelukszoekers” die het blijven proberen. ,,Ze vragen asiel aan om economische redenen, daar krijg je geen asiel voor. Alleen als ze vluchten omdat ze in eigen land ergens voor worden vervolgd maken ze een kans. Maar dat komt zelden voor.

Andere mentaliteit
Vorige maand werd duidelijk dat veel asielzoekers uit veilige landen vaak de meeste overlast veroorzaken. Staatssecretaris Dijkhof gaf aan dat ze een ,,andere mentaliteit” hebben omdat ze toch geen asiel krijgen. Ook is het lastig om afgewezen asielzoekers weer terug te sturen. Zo weigert Marokko al jaren om hieraan mee te werken.

Volgens Justitie komt een groot deel van de van de Algerijnse en Marrokaanse asielzoekers overigens via Duitsland naar Nederland. ,,Hun asielaanvraag is daar afgewezen, waarna ze het opnieuw in Nederland proberen. Via het Dublin-verdrag is afgesproken dat wij ze weer naar Duitsland sturen. Zij zorgen er voor dat de asielzoekers weer naar het land van herkomst vertrekken.”

Stijging
In totaal vroegen 3.663 mensen vorige maand in Nederland asiel aan, dat is een stijging van 16 procent in vergelijking met september. Zo waren er 1.552 aanvragen van nareizende gezinsleden, hiervan kwam het merendeel (75 procent) uit Syrië. Verder werden 155 aanvragen opnieuw ingediend.