Als één van de eerste boten in Amsterdam voer vandaag de eerste Marokkaanse boot in de geschiedenis op de Gay Pride.  Op de boot stonden meer dan 100 personen van de LHBT (Lesbisch, Homo, Bi en Transgender) gemeenschap en andere sympathisanten van hoofdzakelijk de Marokkaanse Nederlanders.

Voor 30.000 ánderen
De initiatiefnemers van de ‘homoboot’ willen met het initiatief aandacht vragen voor de Marokkaanse Nederlandse LHBT gemeenschap en laten zien dat zij er ook zijn, evenveel rechten genieten en dat ze gerespecteerd moeten worden als ieder ander. De organisatie wil met de boot ook een signaal aan de andere 30.000 Marokkaans Nederlandse LHBT’ers die vaak om verscheidene redenen niet zichtbaar willen of kunnen zijn afgeven.

Burgervader en Berberdansje
De Marokkaanse ‘homoboot’ kreeg veel veel steun van omstanders langs de kades, hiertussen werden ook Marokkaans Nederlandse gezichten gespot. Sommige Marokkaanse Nederlander voeren in rondvaartboten om wat mee mee te krijgen van de boot. Zo werd er wild gejuicht en geklapt naar dit historische initiatief en de boot voer langs verschillende Amazigh/Berbervlaggen waarmee de Marokkaanse gemeenschap hun steun aan de boot en de opvarenden liet merken. Net voor de Marokkaanse boot liet ook de Amsterdamse burgemeester Van Der Laan zijn support blijken door op de gemeentelijke boot een Fez (rode hoed) op te zetten en een dansje op te voeren dat verdacht veel leek op een Marokkaanse dansje.

De ware intolerantie
Dat de Marokkaanse boot nodig is en dat het niet best gesteld is met de tolerantiegraad van sommigen bleek echter al voor dat de Marokkaanse homoboot aanmeerde. De spreekbuis van de radicale islamisten in Nederland De Ware Religie haalde een oproep van een geestelijke aan om homoseksuelen te berechten en te executeren. Hoewel de uitspraak absurd lijkt worden homoseksuelen in vele landen echt geëxecuteerd en kunnen ze bijvoorbeeld in Marokko een jarenlange celstraf opgelegd krijgen. Dit ondanks dat Marokko al tientallen jaren geleden het VN-verdrag voor de mensenrechten heeft ondertekend en dat er volgens de Marokkaanse grondwet niet gediscrimineerd mag worden op welke basis dan ook.